Allmänt om uppfödning av jakthundar

Uppfödning av jakthundar är som vilken verksamhet som helst. Till att börja med måste man ha en grund att stå på. Det handlar om utrymmet där hundarna ska förvaras. Har de möjlighet att gå in någonstans och har de någon form av rastgård att befinna sig på?

Sedan är tiken en viktig grundpelare. Det är först och främst bra om hon och/eller hennes föräldrar har några typer av utmärkelser som det går att avla vidare på. Tiken bör vara lugn och sansad och det är en fördel om hon tidigare har haft en kull ochdog-in-forest-1477035400EzM vet hur man tar hand om valpar. Hur tiken tar hand om de små valparna de första veckorna i livet präglar hundarna för resten av sina liv.

När det är dags att välja vilken hund som ska betäcka tiken är det viktigt att titta på vad hanen har för prestationer med sig i bagaget. Jaktlusten bör också vägas in tungt. Att som uppfödare vara ärlig och berätta om sin tiks styrkor och svagheter brukar leda fram till att motparten också är ärlig om sin hund. Det gör att det förhoppningsvis, i det långa loppet leder till riktigt bra valpar som kommer kunna jaga i många år framöver.

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till då det gäller jakthundar är vilken orienteringsförmåga denne har. Idag har hundförare oftast en pejl på sin hund och kan på så vis hitta en vilsen hund, men tanken är också att hunden ska kunna hitta tillbaka själv till sin förare. Detta är något som är väldigt genetiskt och ärftligt. Om hunden inte kan hitta tillbaka till sin förare bör den således inte heller användas i avel för jakthundar, oavsett vilken typ av jakt det handlar om.

Att föda upp hundar är en fantastisk livsstil och ett underbart äventyr som många älskar, och när de väl kommit igång vill man aldrig sluta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *